drfinger: (Прага 06)
[personal profile] drfinger
-- А хто в нас кандидат від Майдану?
--Я знаю чотирьох: Богомолець, Гриценко, Ляшко і Ярош. <...>
-- Чудово.
А з чого видно, що ці четверо - кандидати Майдану, скажи, будь ласка?

Гриценко - ну, він виступав на сцені, ходив по Майдану - хто там тільки не виступав і не ходив.
До жодної структури Майдану він не має відношення. Майдан його взагалі не знає й не рахується з ним.
Особливо після 18-го, коли він просто втік з Майдану.

Ляшко - так, він показав себе дуже хоробрим. До того ж чудово тролив беркутят через мегафон. Смішив обидві сторони. Любімєц публіки. Кажу без іронії.
Але до жодної служби Майдану він не має відношення. Кричати у мегафон - не мішки ворочати

Богомолець розумничка.
Чудово виступала зі сцени, давала якісні поради. Крім тих моментів, коли активно закликала везти поранених до БСМП, де їх одразу хапали правоохоронці.
Людей гребли на БСМП, а Богомолець зі сцени клялась, що там їм нічого не загрожує, вона мовляв, домовилась.
Люди вірили, везли - людей хапали. Поки Варта не взяла це у свої руки.
Але поради зі сцени давали хороші, чого там.
До жодної медичної служби Богомолець не мала й не має відношення.

Лишається Ярош.
Це дійсно висуванець Майдану. Заслужено. Це - дитя Майдану.

А усі ті, кого ти вважаєш кандидатами від Майдану, мають до Майдану таке ж відношення, як я до Верховної Ради.
Я там була. Заходила, прохажувалась. От і все.
:)

Висуванцем від Майдану можна вважати Яценюка, Кличко, Тягнибока.
Навіть Порошенка, зважаючи на те, скільки грошей він вклав у Майдан.
Поки одні кричали зі сцени - Петя кидав бабло. Я працювала з його людьми паралельно, ми обмінювались партіями потрібних речей - я можу сказати напевно, що Петя був таким інтендантом Майдану, що нам і не снилось.
Я не закликаю голосувати за Петю. Я просто хочу сказати, що перш ніж за когось закликати - взнай трохи краще картину.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

drfinger: (Default)
drfinger

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21 222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios